jdd

آخرین اخبار در مورد بیمه عشایر

افزایش ۲۷ هزار نفری پوشش بیمه روستائیان و عشایر اصفهان در سال جاری

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان اصفهان گفت: دولت سیزدهم تکلیف کرد باید ۱ میلیون نفر بیمه شده جدید روستایی و عشایری داشته باشیم که سهم استان ما از این تعداد، ۲۷ هزار نفر بود و با همدلی سطح استان این مورد حاصل شد. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان مهدی ابارشی مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان اصفهان پیش از ظهر امروز در جشن روستائیان و عشایر به منا ...